Projecte

Ens presentem a les eleccions municipals amb l'objectiu de governar i us volem presentar les nostres propostes.

Junts per Montblanc volem impulsar un pla de govern que tingui el benestar de les persones com a objectiu prioritari. Els montblanquins i les montblanquines mereixem uns millors serveis públics, una bona atenció ciutadana i unes inversions pensades en la gent que viu i treballa a Montblanc.

En aquest apartat de la web anirem desgranant les nostres propostes. Aquí us anirem explicant quin Montblanc volem per als propers anys.

Primer les persones

La nostra acció de govern es centrarà en atendre a les montblanquines i montblanquins. En qualsevol dels àmbits, de les etapes de la vida i de les necessitats. Aquests mesos de treball ens han confirmat la nostra visió de projecte.

1. Suport a la gent gran

En altres municipis la gent gran gaudeix de serveis d'acompanyament basats en el voluntariat. Banc de temps, entitats que presten suport a les persones que viuen soles, etcètera. Estem convençuts que a Montblanc podem tirar endavant aquest tipus de projectes i que podem aportar molts beneficis sobre les persones. Ho volem fer comptant amb les entitats, les institucions i la ciutadania.

També hem de tenir en compte la seva situació a l'hora de projectar serveis i preparar pressupostos. Hem de pensar en la seva situació econòmica i pensar una fiscalitat equitativa.

2. Les famílies, una prioritat

Famílies monoparentals, nombroses, amb dificultats... Sigui quina sigui la seva condició o situació són la nostra prioritat. Hem d'oferir els millors serveis educatius: llar d'infants, escola, ensenyaments musicals, etcètera.

Les famílies han de poder accedir a l'habitatge, per això és important poder comptar amb una bona oferta d'habitatge social. Hi invertirem.

Els parc infantils han d'estar en bones condicions i han de ser segurs.  El manteniment és bàsic per evitar accidents. Hem de projectar parcs infantils per a totes les edats i inclusius. Hi ha sectors de Montblanc on en caldria de nous.

El camí escolar segur que ha quedat en l'oblid, s'ha d'acabar. El treball fet per les AMPA i les famílies ha de veure com finalitza ben aviat. Els nostres infants han de poder anar a l'escola de forma segura i autònoma.

3. Atenció als més vulnerables

El treball coordinat amb les altres institucions ha de ser una constant  i més quan es tracti de persones que necessiten un suport més ampli. Hem de prestar molta atenció a les persones més vulnerables. Ningú ha de quedar enrere.

Tenim entitats i centres d'ensenyament que fan una gran labor i els hem de valorar més i ajudar-les per tal que puguin continuar amb la tasca tant valuosa que fan.

4. Polítiques d'igualtat

Col·laborraem amb els serveis del Consell Comarcal de la Conca de Barberà per implementar polítiques d'igualtat. Ens comprometem a desenvenvolupar els plans d'igualtat i protocols contra assetjament. També creiem necessari fer actuacions per sensibilitzar, assesorar i prestar atenció a la ciutadania en aquestes matèries, com també en qüestions relacionades amb la LGTBIfòbia. Les activitats d'oci nocuturn comptaran amb punts lila. 

Un Montblanc jove

Tindrem en compte els joves i les seves necessitats. Atendrem les seves peticions. Les seves propostes han de tenir resposta.

1. Estudis

Ampliarem l'horari de la biblioteca en èpoques d'exàmens per facilitar l'estudi dels nostres joves. Si cal, habilitarem nous espais d'estudi.

Treballarem per millorar i crear nous mòduls de cicles formatius, adreçats a donar serveis a les empreses de la zona.

Treballarem per a millorar els horaris del trasport públic per a què els joves que han d'estudiar fora de la vila puguin tenir uns horaris més adequats als seus horaris escolars.

2. Habitatge jove

Volem crear habitatge jove. Els preus de l'habitatge a Montblanc no permeten que els nostres joves hi puguin accedir. Hem de disposar d'una oferta pública a uns preus raonables per fer possible que el jovent que es vulgui quedar a viure a la vila o a les pedanies ho pugui fer.

Prioritzant la inversió en habitatge contribuïm a solucionar un problema important de Montblanc. En el cas del casc antic aquesta inversió multiplica els seus efectes: crea habitatge, dóna vida al centre i dinamitza el comerç local i a més, millora la imatge de Montblanc i guanyem en seguretat davant els danys que poden provocar cases en mal estat.

3. Espai jove

Els adolescents es troben sense un punt de trobada i durant la tardor o l'hivern no saben on anar. Proposem crear un punt de reunió perquè puguin fer activitats i relacionar-se. L'Espai jove que volem fer ha de permetre que els més joves tinguin un lloc on compartir. On puguin passar l'estona en un entorn agradable i amb un equipament d'oci adient als seus gustos.

4. Construirem un skate park

Molts joves ens heu demanat aquest equipament i el farem junts. Comptarem amb la vostra opinió i participació per construir l'skate park que voleu.

Gestió de proximitat

Serem un equip amb un alcalde que escoltarà i serà proper.

1. Respondrem a les veïnes i veïns de forma ràpida i eficient

L'Ajuntament, i qui el governa, ha d'estar al servei dels montblanquins i montblanquines. Quan algú s'hi adreça espera una resposta i això, en molts casos, no és així actualment.

Nosaltres respondrem a cada instància, correu, o escrit que ens facin arribar. Donarem una solució, una resposta o una explicació en relació a allò que ens plantegi la ciutadania. I ho farem el més ràpid possible. 

2. Donarem informació. Serem transparents

Publicarem a la web tota la informació important de l'Ajuntament. Farem pública l'agenda institucional de l'alcalde. La ciutadania tindrà en tot moment accés a les dades i informació més rellevant i d'interès general.

3. Ajuntament obert

Els regidors del nostre grup es combinaran els horaris, laborals i personals, per poder tenir el màxim temps de presència a l'Ajuntament per atendre a les montblanquines i montblanquins.

L'Ajuntament ha de disposar de més horari d'atenció al públic. Treballarem, conjuntament amb el personal de la casa, per poder ampliar horaris per a què aquelles persones que no s'hi poden dirigir en horari de matí, tinguin opció per poder fer els tràmits que necessitin.

Tothom serà tractat per igual. Facilitarem els tràmits i no hi haurà tracte de favor.

4. Participació ciutadana real

Participació ciutadana no és votar cada quatre anys. Per a nosaltres, la participació de les montblanquines i montblanquins és molt important. L'Ajuntament ha d'estar al vostre servei i això vol dir escoltar i tenir en compte a tothom.

Posarem en marxa els pressupostos participatius per tal que tots puguem opinar i escollir les prioritats en les inversions. Els diners de l'Ajuntament són públics, són de tots. Tothom ha de poder dir-hi la seva.

Consultarem a la ciutadania sobre els grans temes de Montblanc. Som els de les urnes.

Informarem als veïns i veïnes sobre aquelles actuacions que els afectin. Una obra comporta molèsties per tant és millor explicar bé perquè es fa i de quina manera es fa. Volem que tothom sàpigui el que es vol tirar endavant.

Un Ajuntament eficient

L'Ajuntament de Montblanc ha de canviar el seu funcionament. Entre tots farem que sigui més eficient i àgil. 

1. Reorganitzarem la gestió

L'Ajuntament de Montblanc necessita més dedicacions tècniques i menys sous polítics. Implantarem la figura d'un coordinador de serveis i de planificació. Una figura professional amb capacitat executiva.

Cal que algú coordini la gestió. Un referent en matèria de recursos humans per a les persones que treballen a l'Ajuntament  i un interlocutor amb capacitat d'incidir sobre les diferents àrees de l'organització.

2. Un personal format i motivat

Facilitarem l'accés a la formació del personal de l'Ajuntament. La gent que presta serveis a la ciutadania ha de tenir els coneixements i la formació per poder ajudar al veïns a resoldre els tràmits que necessitin de forma ràpida i senzilla.

El personal comptarà amb incentius i es valorarà la seva dedicació i professionalitat. Un equip motivat i que treballa a gust és més eficient.

La relació de llocs de treball és un instrument molt necessari per anivellar condicions laborals. Treballarem per tal que en puguem disposar el més aviat possible.

3. Facilitarem els tràmits

Volem que sigui fàcil fer qualsevol tràmit a l'Ajuntament. La implantació de la finestreta única, o la millor organització interna, junt amb els tràmits on-line ha de fer més senzilla qualsevol gestió. Els tècnics tindran formació amplia i podran ajudar a la ciutadania.

No podem dependre de la signatura d'algú i esperar una setmana per obtenir un certificat d'empadronament. NO ens podem permetre que hagin de passar mesos i mesos per poder tenir una llicència.

Els tràmits han de ser iguals per tothom. Sense complicar la vida a uns i tenir línia directa els altres.

Una gestió econòmica acurada

El pressupost de l'Ajuntament són els diners de tots. Cal ser especialment curosos a l'hora d'adminstrar-los. La despesa s'ha de fer de forma racional per cobrir les necessitats i no malbaratar recursos en inversions sense planificar. Tots els projectes s'analitzaran en profunditat per fer una bona gestió i tenint molt en compte la viabilitat i els costos de manteniment.

Prioritzarem l'obtenció de recursos provinents de les altres administracions. No deixarem perdre cap subvenció.

Una fiscalitat equitativa

Els impostos i taxes que paguem serveixen per poder finançar els serveis que presta l'Ajuntament. S'han d'ajustar a la realitat. No cal recaptar de més per poder tancar el pressupost amb superàvit. Els impostos que paguem han de tenir un retorn sobre la ciutadania en forma de serveis públics eficients i en inversions ajustades a les necessitats.

Revisarem els impostos i taxes. Auditarem els comptes de l'Ajuntament per tal de tenir una radiografia real de la situació econòmica per poder ajustar els tributs de forma equitativa.

Les persones que tinguin dificultats per fer front als pagaments disposaran de les ajudes que tirarem endavant. Hem de complir tots però hem d'ajudar a qui ho necessita.

Un Montblanc cuidat

La imatge de qui visita Montblanc com a turista és diferent de la que tenim els que hi vivim o hi treballem. Volem uns carrers nets, cuidats i ben il·luminats.

1. Carrers endreçats, amb un bon manteniment

En ple segle XXI no ens podem permetre tenir carrers sense pavimentar, voreres sense acabar, i sots, forats i panots aixecats.

Proposem pavimentar carrers de forma continuada, durant els 4 anys del mandat, i no només a pocs mesos de les eleccions. 

Millorararem el mobiliari urbà en les zones que sigui necessari, fent el manteniment periòdicament.

Volem crear una brigada d'intervenció ràpida per tal de fer petites reparacions d'urgència a la via pública. Un forat que es tapa ràpid no és fa més gran, i quan es pugui ja s'arreglarà tot el carrer, si cal.

Per nosaltres és important tirar endavant un camí escolar segur per tal que els nostres infants puguin anar a l'escola de forma autònoma i segura, per això volem fer-ho junts amb els centres educatius, les ampes, la policia local i els tècnics de l'Ajuntmament de Montblanc.

Cal millorar el cementiri i el seu entorn, pavimentar els carrers interns i acessos.

2. Uns carrers nets

Hem de repensar el sistema de neteja. Les màquines actuals no són efectives i molt sovint hem de pagar factures molt grans per reparar-les.

La neteja ha d'arribar a tot arreu. Pedanies, centre, als barris...

Cal conscienciar a la ciutadania en la importància del civisme i també aplicar les sancions que toquin, a qui no respecta les normes ni els altres.

Hem d'acabar amb els excrements de gossos als carrers. Existeixen solucions que s'apliquen a altres llocs que podem utilitzar a Montblanc.

3. Uns carrers ben il·luminats

Alguns carrers de Montblanc estan foscos. La muralla queda molt bonica amb els llums de colors a la nit, però hem de poder caminar per la vila amb llum i amb sensació de seguretat.

Cal revisar la gestió i reforçar amb més lluminàries aquells indrets de Montblanc que ara no tenen prou llum.

No n'hi ha prou amb complir els mínims de la normativa. Hem de tenir llum suficient tant a Montblanc com a les pedanies.

4. Centre històric viu, comercial i jove.

Treballarem per a rehabilitar i impulsar el centre històric, fent costat als propietaris que necessitin i vulguin rehabilitar els seus edificis, facilitant els tràmits, posant al servei dels propietaris assessorament arquitectònic i el finançament necessari per dur-ho a terme, mitjançant ajudes i subvencions, per tal de poder crear una borsa d'habitatge de lloguer jove.

Ordenar i millorar la mobilitat i accés al casc antic, regulant l'accés mitjançant un sistema de lector de matrícules.

En la línia del que estan fent a l'Ajuntament de Mollerussa, volem incentivar el comerç. Ajudar als emprenedors, creant una borsa de locals comercials amb ajudes per tirar endavant la implantació de comerços i negocis. Bonificant i subvencionant les millores dels espais que es puguin destinar a la posada en marxa de noves activitats.

5. Dignificar les entrades a Montblanc

La primera impressió és molt important. Quan arribem a Montblanc, vinguem d'on vinguem hem d'oferir una bona imatge. Les entrades de Montblanc s'han de millorar.  Per exemple, hem d'invertir en acabar la vorera i l'enjardinament de la zona de la Mercè, al mateix temps que fem aquest accés més segur reduint la velocitat dels vehïcles.

L'accés de l'Avinguda Lluís Companys ha de presentar un millor aspecte que l'actual. 

6. Recuperarem l'espai de l'ermita de Sant Josep

Sant Josep està abandonat i durant molts anys ha estat un indret molt important pels montblanquins i montblanquines i pels visitants. Recuperem-lo, dignifiquem-lo i gaudim-lo.

Invertirem en millorar els serveis i el dinamitzarem.

7. Cuidem el mobiliari urbà

Millorarem el mobiliari urbà en les zones que sigui necessari, fent el manteniment periòdicament, i no només cada quatre anys.

Posarem bancs i paperes on en fan falta. La gent gran ens demana que hi hagi més punts on poder seure a descansar. 

Les pedanies també són Montblanc

Les tenim en compte i les valorem. Els pobles que formen part de Montblanc no s'han de sentir abandonats.

1. Un regidoria de pedanies

La gestió de La Guàrdia dels Prats, el Pinetell, Lilla, Rojals i Prenafeta és complexa. Els alcaldes pedanis i les associacions de veïns fan un treball extraordinari i els hem d'ajudar.

Volem crear una regidoria que centralitzi l'atenció de les pedanies. Els alcaldes o alcaldessa pedanis han de tenir una persona de referència que coordini totes les àrees  de l'Ajuntament que intervenen en el dia a dia dels pobles que formen part de Montblanc. Un interlocutor que es preocupi per les seves necessitats i que hi doni resposta.

2. Una partida pròpia al pressupost

Els alcaldes i alcaldessa de les pedanies ens ho van demanar. Fem nostra la seva demanda. Cada pedania tindrà una patida pròpia al pressupost que permetra, que les persones que estan al capdavant del nuclis, puguin saber de què disposen i en que poden invertir i fixar millor les prioritats.

3. Inversions equilibrades

Els pobles que formen part de Montblanc han de rebre les inversions que els corresponen. Cal fer moltes millores i pel fet de no ser del nucli de Montblanc no es poden quedar pendents.

Pel Medi Ambient

El nostre entorn natural, l'estalvi energètic, la sostenibilitat són qüestions a tenir en compte si volem ser un municipi compromès amb el medi ambient.

1. Gestió forestal eficient

El terme municipal de Montblanc és molt ampli i disposa de molta massa forestal. Cal gestionar-la de forma adequada per fer-ne un bon aprofitament. 

Cal tenir en compte la necessitat de crear franges de protecció i altres actuacions per prevenir incendis. Hem d'aprofitar els ajuts de les administracions per tenir el bosc en bones condicions i evitar focs.

Els camins han d'estar ben senyalitzats.

2. Residus al seu lloc

La deixalleria, la deixalleria mòbil, la recollida d'oli domèstic usat... Aquests serveis s'han de difondre i donar a conèixer. Molta gent no sap que comptem amb tots ells. Per fer un tractament responsable dels residus, la població ha d'estar informada i sensibilitzada.

Volem impulsar un servei de retirada de residus voluminosos per tal que aquells aparells, mobles o altres andròmines siguin recollits i evitar que acabin abandonats o dipositats a la via pública. Cal combatre l'incivisme però ajudar a qui vol fer bé les coses i no té els mitjans necessaris.

3. Recollida d'escombraries

Hem de continuar avançant i millorant el sistema de recollida de les escombraries. Cal donar solucions a qui es troba amb dificultats per adaptar-se al nou servei. 

Millorant la recollida selectiva podem anar cap a una millora en les taxes. Hem de treballar  per arribar a una fòrmula que permeti estalviar diners a qui fa bé la separació i el reciclatge.

4. Unes taxes justes

Les empreses que tenen contractat un servei de gestió de residus no poden continuar tenint un greuge. Hem d'equilibrar les taxes en funció de les activitats i la producció.

Cal implantar ajuts a aquelles persones que tenen dificultats per pagar les taxes d'escombraries i altres impostos municipals.

Una bona mobilitat

Per moure'ns bé per Montblanc cal repensar l'ordenació del trànsit, fomentar els desplaçaments a peu o en bicicleta, i regular l'accés al casc antic

1. El casc antic accessible

Els vehicles de serveis, els proveidors dels comerços, els veïns han de tenir garantit l'accés de forma senzilla i eficaç al casc antic. Hem de fer compatible la peatonalització del centre amb que qui hi ha d'accedir amb vehicle ho pugui fer. Existeixen recursos tecnològics que ho poden fer possible i podem fer servir sistemes que en altres municipis estan donant bons resultats.

2. Sentits de circulació amb sentit

Revisarem el sentit de ciculació de carrers per fer més àgil la mobilitat. Alguns vials estan senyalitzats de forma ineficient i amb poc sentit comú.  Posarem les senyals que falten i que tantes vegades han reclamant els veïns. Això incrementarà la seguretat del transit.

3. Fomentarem l'ús de la bicicleta

Per moure's per Montblanc moltes vegades no cal agafar el cotxe. Ho podem fer a peu o amb bicicleta. Podem connectar barris més allunyats amb el centre de forma que els desplaçaments interns siguin més saludables i sostenibles.

Els esports

Comptem amb molts clubs. Molta gent pràctica esport de forma habitual. Cal millorar i aprofitar els equipaments

1. Manteniment de les instal·lacions

El pabelló municipal necessita millores importants. El paviment de fusta està en males condicions i cal reparar-lo. És una inversió important però necessària per seguretat i per poder millorar els usos del pabelló.

També hem de fer millores al pabelló del Casal. Els vestuaris estan en mal estat i cal invertir-hi urgentment.

La pista poliesportiva del Barri de Santa Clara encara necessita més millores. Les grades s'han d'acabar millor i la xarxa ha de canviar-se.

La milllora de la pista d'atletisme és una demanda de fa molt temps i que no s'ha atés com correspon. Ens comprometem a abordar-la.

2. Patis oberts

Disposem de pistes esportives a l'Escola Les Muralles. Hem de trobar la fórmula per poder-les aprofitar. El projecte patis oberts que s'està duent a terme a altres municipis pot ser un bon model per poder fer-ne ús fora de l'horari lectiu del centre.

3. Suport a les entitats esportives

Els clubs i entitats esportives de Montblanc són un pilar de la cohesió social i les seves activitats arriben a molta gent. Continuarem ajudant-les a finançar les seves activitats i les ajudarem en els tràmits administratius.

Col·laborarem amb els seus projectes i les tindrem en compte en la planificació i gestió dels equipaments esportius.

4. Nous equipaments

Treballarem per fer un bon projecte d'equipaments esportius. Potenciarem i dinamitzarem la piscina d'estiu fent-la atractiva i amb nous serveis.

Volem una piscina coberta viable, sostenible i ben feta. Assegurarem que el projecte que es dugui a terme, quan les condicions siguin òptimes, sigui adequat, tant en inversió com en usos i que compleixi totes les condicions de la normativa. És una inversió molt important i cal tenir en compte el finançament que cal per construir-la i per mantenir-la. El rigor en tota inversió és molt important, en aquest cas encara més pel cost que representa. No volem caure en errors del passat i per tenir pressa fer un nyap com ja ha passat en altres ocasions. Una  inversió de milions d'euros posa en risc la cobertura de necessitats bàsiques com les que hem detallat en aquest programa i compormet l'economia de l'Ajuntament. Fem-ho però fem-ho bé.

Un nou model de festes

Ens esforçarem per aconseguir la recuperació de les festes de barri i tradicionals. Treballarem per un model de festes més obert i participatiu. Tindrem en compte les entitats i el seguici a l'hora de programar activitats i les planificarem de forma conjunta i coordinada.

Per uns millors serveis de salut i ensenyament

Volem millorar els serveis de salut i d'ensenyament dels que disposem a Montblanc. Anirem a trucar les portes que calgui.

1. Volem un CAP millor

El CAP de Montblanc s'ha quedat petit i hi falten especialites. Treballarem per poder aconseguir millores. Necessitem especialistes, poder fer proves diagnòstiques sense haver de marxar a fora. Volem més personal d'infermeria i més prestacions. El centre de salut és molt important i per això ens comprometem a fer tot allò que estigui al nostre abast per tenir més serveis.

2. Invertirem en els centres escolars

Millorarem els centres escolars. Pavimentarem l'espai d'espera del pati de les Muralles. Atendrem les demandes que ens arribin des de l'AMPA i des dels propis centres.

Invertirem en la llar d'infants. Estudiarem la possibilitat de crear-ne una de nova.

3. Potenciarem l'Escola de Música

L'Escola de Música requereix més atenció de la que te actualment per part de l'Ajuntament. Hem de treballar coordinats l'escola, la Banda de Música, les corals i les formacions musicals pero poder millorar l'ensenyament musical.

4. Formarem el personal docent

Facilitarem la formació del personal educatiu que depén de l'Ajuntament (Llar d'infants i Escola de Música). L'educació dels nostres fills ha de comptar amb les millors persones profesionals. Treballarem colze a colze amb les persones educadores i el professorat per tenir els millors projectes educatius. 

Un Montblanc turístic amb qualitat

Volem desenvolupar el potencial turístic de Montblanc. Volem augmentar-ne la qualitat i atreure inversions.

1. Turisme de qualitat

Qui ens visita ha de passar més hores a Montblanc. Ha de gaudir de l'oferta gastronòmica i comercial. Hem de superar les estades curtes i de pas que no deixen despesa a les empreses turístiques locals.

2. Inversions hoteleres

A Montblanc hi falten places hoteleres. Falten llits. Quan es programen esdeveniments que ens porten molts visitants no hi ha places per tothom. Si volem que al llarg de l'any tinguem un flux constant de turisme de qualitat hem de disposar de més allotjament. Un allotjament de qualitat, no massiu però suficient per tal que el sector túristic de Montblanc pugui tenir més ingressos i es puguin crear nous llocs de treball.

Les empreses del sector amb les que hem parlat ho veuen adequat. El comerç, la restauració, els serveis a les persones es veuran beneficiades per aquestes inversions privades que hem de ser capaços d'atreure.

3. Turisme de natura

La riquesa natural del nostre entorn és un atractiu que no es té prou en compte. Volem impulsar el turisme de natura, familiar i esportiu. Hem de senyalitzar millor els senders i crear circuits pensats per a tots els públics i nivells de dificultat i físics.

Això complementa perfectament l'oferta patrimonial i cultural i genera oferta per allargar les estades de qui ens visita.

4. Una àrea d'autocaravanes

Volem crear un espai per acollir autocaravanes i furgonetes adapatades. Amb tots els serveis que fan possible una estada amb comoditat. La volem situar en un emplaçament estratègic. A prop del nucli i a prop del medi natural. En una zona segura, no inundable. 

Moltes famílies i joves viatgen i fan turisme amb aquests vehicles i estem convençuts que per Montblanc pot ser un atractiu més.

Un patrimoni ben gestionat

El patrimoni cultural, artístic i arquitectònic és un gran valor per Montblanc. L'hem de mantenir i promocionar. Hi hem d'invertir però sense posar només el focus en això i deixant desateses les necessitats de les persones que viuen a Montblanc.

1. Fem un bon manteniment

El patrimoni que tenim és ric i ampli i cal conservar-lo. L'Antiga església de Sant Francesc requereix una inversió i manteniment urgents. En fem molts usos i no està en bones condicions de seguretat. Cal equipar-la per poder fer més activitats amb comoditat totes les èpoques de l'any.

La muralla s'ha de conservar. Cuidem allò que tenim. Farem un flac favor si anem alliberant nous trams i deixem de banda el manteniment dels trams que no estan en bones condicions com el tram  del Baluard. La Torre de Poblet està totalment abandonada i cal fer-hi alguna cosa.

La inversió del Pont Vell no pot centrar l'activitat de l'Ajuntament mentre deixem de banda altres necessitats més bàsiques de les montblanquines i montblanquins.

2. El patrimoni cultural, al dia

Hem d'aprofitar els recursos culturals. Cal prestar més atenció al CIAR, al Museu Arxiu, les Pintures Rupestres, el Museu Frederic Marès, el Museu Palau Farré, el Museu del Pessebre. Traiem de l'oblid el Museu dels Molins de la Vila.

Promocionem-ho, repensem quin profit en podem treure. Tinguem present aquest patrimoni i posem-lo al dia.

Una bona oferta cultural

Com a capital de comarca hem de ser capaços d'atreure públics a partir d'una bona oferta cultural. Hem de programar activitats de nivell. Hem d'invertir en cultura i donar suport al teixit associatiu tan ampli que tenim.

1. Equipaments culturals

Hem de treballar per tenir uns bons equipaments culturals. Tenim Sant Francesc, el Centre Cultural Sant Jordi i el Teatre del Casal com a grans espais, però tots requereixen atenció i inversions. Amb tot ens manca un bon equipament que pugui acollir activitats de tots els àmbits de la cultura. No tenim un espai municipal que permeti fer una bona programació. 

Aprofitem el que tenim i projectem un espai cultural de primer nivell. Fem-ho buscant el millor emplaçament i garantint-ne el finançament i la viabilitat. Ho volem tirar endavant perquè creiem que és necessari i moltes entitats i ciutadans amb qui ens hem trobat també ho veuen així.

2. Suport a les entitats

Hem d'estar al costat de les entitats culturals. En tenim moltes i diverses. Ajudem-les a trobar finançament per desenvolupar les seves activtats i projectes. 

Hi hem de treballar de forma coordinada i amb una bona planificació. Les hem d'ajudar també a nivell de gestió i en la realització de tràmits.

Volem comptar amb totes elles a l'hora d'organitzar esdeveniments, festes i activitats. Treballarem de forma conjunta.

3. Activitats culturals per a tots

Hem de programar activitats pensant en tothom. Hem de pensar en els més petits oferint una programació pensada per ells, més enllà de veure el seguici a la plaça. Teatre, dansa, música, lletres... adaptats a l'edat dels nostres infants.

Cal programar pensant en diferents públics. Hem de tenir una oferta que pugui ser atractiva per diversos sectors i gustos.

Ens agradaria poder portar a Montblanc espectacles de renom. De petit i gran format. Que atreguin espectadors d'arreu. Comencem a treballar-hi i pensem en un espai on es puguin dur a terme.

4. Fem de la cultura un atractiu

Impulsem la creativitat. Ajudem a qui es vol obrir pas en el món de l'art. 

Volem crear un certamen literari comptant amb les entitats i escriptors locals. Ho tirarem endavant junts.

Amb les empreses

Les empreses, ja siguin grans o petites, autònoms i emprenedors, creen riquesa i llocs de treball. Som al seu costat.

1. Fibra òptica als polígons

Treballarem al costat de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona per fer arribar la xarxa de fibra òptica, que projecta el Govern de país, als polígons industrials. La competitivitat necessita d'una bona insfraestructura de comunicació i actualment aquests serveis no estan a disposició de les empreses que s'ubiquen als polígons.

2. Tràmits més senzills

Les empreses s'han de centrar en la seva activitat i els tràmits adminsitratius no han de ser una preocupació. Volem fer fàcils i més senzills tots aquells tràmits que les empreses han de fer davant l'Ajuntament. Alguns expedients són complexos i llargs i la normativa en molts casos és molt restrictiva i té un procediment complex, però hem de fer tot el possible per agilitzar-ho i fer-ho el més senzill possible. Per això creiem que és bàsica la reestructuració de l'Ajuntament.

Eines com la finestreta única empresarial o la tramitació digital van en aquesta direcció. Ho hem de potenciar.

3. Millors infraestructures viaries

Hem de treballar plegats per aconseguir unes millors carreteres. Tant per les empreses com per les persones. Cal que seguim pressionant per les millores en les comuniacions viàries. L'A-27, l'AP7, la N240, la C14 i la C241-d són les vies que usem cada dia i han de tenir la inversió i el manteniment que ens permeti una mobilitat segura i eficient. No depèn de l'Ajuntament, com tants altres serveis i infraestructures, però hem de treballar i anar a trucar a les portes que calgui per tenir-les en millors condicions i acabades en la major brevetat possible. 

4. Suport al comerç, emprenedors i autònoms

Cal que ajudem al comerç de proximitat. El valor afegit que aoprten els permet tirar endavant i des de l'Ajuntament hem d'ajudar a mentenir viu i dinàmic el sector. 

Hem de crear ajuts i bonificacions per evitar el tancament de negocis. Aprofitar programes existents com el Reempresa de la Generalitat.

Volem ajudat a qui vol tiranr endavant una activitats empresarial facilitant la posada en marxa del negoci, ja sigui amb bonificacions o amb la posada en marxa d'un pla de recuperació i rehabilitació de nous locals comercials. Amb ajuts al lloguer i amb altres línies de suport.